אזהרה: זיהינו כי ג'אווה סקריפט מנוטרל בדפדפן שלכם. על מנת להשתמש באתר בצורה נכונה עליכם להפעיל את ג'וואה סקריפט!

תנאי שימוש באתר icinemaspot


מקרא

להלן רשימת המונחים שיבוא לידי שימוש בתקנון זה ומשמעותם:

"האתר" - אתר www.icinemaspot.com או כל דומיין אחר שקשור אליו או שם העסק "אי סי ספוט".

"התקנון" - תקנון תנאי השימוש של האתר.

"התנאים" - התנאים של תקנון זה.

"משתמש\מנויי" - אתה או כל אדם אחר אשר הסכים לתנאי השימוש באתר ונרשם לאתר דרך פייסבוק או בכל דרך הרשמה אחרת שמציע האתר או יציע בעתיד.

"מבקר" - אדם אשר משתמש בשירותיו של האתר והוא אינו משתמש רשום באתר.

""פרטים" - הפרטים שידרוש ממך האתר בעת הרשמה.

"תוכן" - תוכן באתר שיכול להתייחס למאמרים, מבחנים, ציטוטים, קוד תכנות, עיצוב, תמונות, סרטונים וכל תוכן אחר בהתאם לסעיף המדובר, מלבד לתוכן מיוחד.

"תוכן מיוחד" - תוכן שאין לאתר זכויות יוצרים עליו ומשמש באתר לצורכי הדגמה ולימוד בלבד, כגון תמונות מסך מסרטי קולנוע או סדרות טלווזיה, ציטוטים של אנשי קולנוע, מידע קולנועי, קטעי וידיאו מסרטי קולנוע, סרטוני וידיאו שלא הוכנו ע"י האתר, אייקונים, תמונות אילוסטרציות שלא הוכנו ע"י האתר או כל חומר אחר שלא הוכן ע"י האתר.התקנון

 • התקנון נרשם בלשון זכר, אך כל הנאמר בו מתייחס לשני המינים.
 • השימוש באתר על תכניו והשירותים הניתנים בו, מוצעים לך בכפוף לקבלתך את כל התנאים הכלולים בתקנון זה.
 • הגלישה באתר ו/או הרשמתך כמשתמש לקבלת שירותיו, ייחשבו להסכמה מצדך לתנאים אלה.
 • הנהלת האתר רשאית להשעות, לחסום או להפסיק לאלתר את גישת הגולש לשירות אם יפר את תנאי התקנון.
 • הנהלת האתר רשאית לעדכן את תנאי התקנון מעת לעת.
 • בכוונת הנהלת האתר כי האתר ושירותיו יהיו זמינים בכל עת. יחד עם זאת אין ביכולת הנהלת האתר להתחייב לזמינות רצופה ללא תקלות וללא "נפילות". כמו כן רשאית הנהלת האתר להפסיק את השימוש באתר מעת לעת לצורכי תחזוקתו וארגונו. לא יינתן כל פיצוי כספי/זיכוי בשל תקלות או הפסקות בשירות.
 • הרישום באתר הוא לשימוש האישי והבלעדי של הגולש אשר אינו רשאי להעביר את הרשאת השימוש לאדם אחר כלשהו.
 • אין לרשום אדם אחר שלא בהסכמתו ו/או ללא נוכחותו מול המסך בשעת הרישום ולאחר שהוסברו לו כל תנאי תקנון זה.
 • הנך מצהיר כי ידוע לך שלהנהלת האתר אין כל יכולת או אפשרות לבדוק, לנפות או לסנן את המנויים הנרשמים לאתר.
 • הנך אחראי באופן בלעדי לנכונות המידע אותו תפרסם או תעביר באמצעות האתר. הנהלת האתר אינה מקבלת על עצמה כל אחריות לתכנים המפורסמים או מועברים בין המנויים.
 • הפרטים שידרוש ממך האתר באת הרשמה דרך פייסובק יפורטו בחלונית האישור של פייסבוק. ע"י אישור חלונית זאת הינך מסכים למסור לידי האתר את כל הפרטים האלו. האתר מתחייב שלא להפיץ את פרטי המשתמשים לכל צד ג או לעשות בהם כל שימוש מלבד הצגתם בפרופיל המשתמש של האתר ושימושים נוספים באתר עצמו.
 • הפרטים הנוספים שאינם קשורים לאתר פייסבוק ויידרשו ממך ע"י האתר הם: העיסוק העיקרי שלך בתחום הקולנוע, שלוש מקצועות שבהם אתה עוסק או מתעניין בתחום הקולנוע. הנך מסכים בזאת למסירת פרטים אלו ליידי האתר.
 • הנך מסכים בזאת לכך שפרופיל המשתמש שלך יהיה גלויי ביחד עם כל הפרטים שהוזכרו מעלה למשתמשים באתר רשומים או לא רשומים ויופיעו בחיפוש במנועי חיפוש. כמובן שתינתן למשתמש האפשרות לשנות את הרשאות החשיפה של הפרופיל שלו, דרך ההגדרות בפרופיל.
 • כל פרט נוסף שיידרש ממך ע"י האתר יאושר בתקנון נפרד מתקנון זה.
 • האתר עושה את כל מה שביכולתו על מנת לאבטח את פרטי המנויים ואם זאת תמיד ישנה אפשרות שהאתר יפרץ ופרטי המשתמש ידלפו לגורם חיצוני, האתר לא ייקח על עצמו אחריות במידה ומקרה כזה יתרחש, אך כמובן יפעל על מנת לבנות מערכות אבטחה איכותיות על מנת למנוע מקרים אלו.
 • אין לפרסם או להעביר באמצעות האתר כל מידע שהוא שקרי, מעליב, משמיץ, מאיים, פוגע בפרטיות הזולת, פורנוגרפי, בעל אופי מיני, גזעני, או בלתי חוקי.
 • אין לעשות באתר או באמצעותו כל שימוש למטרות בלתי חוקיות.
 • אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר.
 • אין להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא - ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת - המשנים את עיצובם באתר או מחסירים מהם תכנים כלשהם ובפרט פרסומות ותכנים מסחריים.
 • מלוא זכויות הקניין הרוחני (מכל סוג שהן), לרבות סימני מסחר, סודות מסחריים וזכויות יוצרים, בין אם רשומים ובין אם לאו באתר לרבות, מבלי לגרוע, בעיצובו, ובכל תוכנה, יישום, קובץ גרפי, טקסטים, קוד מחשב, תכנים אודיו-ויזואליים וכל חומר אחר הכלול באתר - הינן של האתר בלבד. אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, לשדר, להעביר בהעברת המשך (re-transmission) להציג, להנפיק רישיון, להציג בפומבי, להעמיד לרשות הציבור, ליצור יצירות נגזרות, להשכיר, לתרגם או למסור לצד שלישי כל חלק מהנ"ל בלא קבלת הסכמתו המפורשת של האתר. שמו של האתר, שם המתחם של האתר וסימני המסחר (אלה שנרשמו ואלה שלא נרשמו) של העסק, הינם קניינו הבלעדי של האתר. כל התוכן המוזכר בסעיף זה אינו מתייחס לתוכן מיוחד שהוגדר במקרא.
 • המשתמש מתחייב בזאת שלא לנסות לפרוץ את האתר או להפיל את האתר בשום דרך שהיא לרבות SQL INJECTION, XSS, DDOS ATTACKS, LFI, RFI, BRUTE FORCE או כל דרך אפשרית אחרת. המשתמש מצהיר בזאת שאם יתגלה ניסיון פגיעה כל שהוא באתר, האתר שומר לזכותו לפועל בכל האמצעים העומדים לרשותו נגד המשתמש, או המבקר באתר זה.
 • האתר מרכז ציטוטים של אנשי קולנוע. לאתר אין זכויות יוצרים על ציטוטים אלו והם שייכים למצוטטים בלבד.
 • האתר מתרגם את הציטוטים משפות אחרות ומשתדל לבצע את התרגום בדרך הטובה ביותר. אך ייתכנו מקרים בהם יפלו טעויות בציטוטים בדמות, שגיאות כתיב, שיגאות תחביר, תרגום לא מדוייק, ציטוט שגוי או טעיות אחרות. האתר אינו לוקח על עצמו שום אחריות על טעיות אלו אך שואף לתקן ולשפר את הציטוטים כל העת.
 • האתר מרכז מאמרים שנועדו ללימוד קולנוע. האתר עושה את כל המאמצים לפרסם תכנים רלוונטיים ומדוייקים אך יכול להיות שבחלקם יפלו טעויות כגון שגיאות כתיב, טעיות תחביריות, מידע לא מדוייק או טעויות אחרות. האתר אינו לוקח על עצמו אחריות על טעיות אלו ועל כל נזק שיכול להגרם למשתמשים כתוצאה מקריאת מאמר באתר. אם זאת האתר ישאף לתקן ולעדכן את המאמרים באתר כל העת.
 • המאמרים באתר נכתבים ע"י הצלבת מידע ממקורות ביבליוגרפיים שונים תוך כדי שילוב עם הידע והנסיון של כותב המאמר. בעוד שלאתר אין זכויות יוצרים על הידע המועבר דרך מאמרים אלו, אבל יש לו את מלא זכויות היוצרים על הדרך בה מועבר התוכן למשתמש, ולכן אתה המשתמש מתחייב בזאת לא להעתיק ולפרסם חלקים מהמאמר בשמך בשום מדיה מלבד הדרכים הייעודיות שמספק האתר למטרות אלו.
 • האתר מאפשר למשתמשים להדפיס מאמרים ולעשות בהם שימוש למטרות לימודיות בלבד.
 • בעמוד הבית של האתר יפורסמו סרטוני וידיאו שחלקם מהם אינם שייכים לאתר ואין לאתר זכויות יוצרים עליהם. האתר ישאף לפרסם סרטונים שרלוונטים בעיקר לתחום הקולנוע או לימוד קולנוע אך לא רק. האתר ישאף לפרסם סרטונים בעלי תכנים לא פוגעניים אך אינו לוקח אחריות ישירה על התוכן שמכילים סרטונים אלו.

אנחנו מצטערים אך האתר אינו מתואם לרזולוציה כה נמוכה, אנא הכנסו ממכשיר עם מסך גדול יותר, עמכם הסליחה!
icinemaspot logo
אי סי ספוט 2015-2021 ©